คำแนะนำการใช้งาน
ขยายขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกศรชี้
ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี
เปิดการใช้งาน
ปิดการใช้งาน
คำแนะนำการใช้งาน
เริ่มต้นใช้งาน
Text Size

การขยายขนาดตัวอักษร

สามารถเลือกปรับขนาดตัวอักษรได้ 3 ระดับ คือ 20% 30% และ 40% จากขนาดมาตรฐาน

Text Spacing

การเพิ่มระยะห่างตัวอักษร

การปรับระยะห่างของตัวอักษร และช่องว่างระหว่างบรรทัด สามารถปรับได้ 3 ระดับ เพื่อให้อ่านข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

Large Cursor

การเพิ่มขนาดลูกศรชี้ตำแหน่ง

ขยายขนาดของลูกศรชี้ตำแหน่ง (Cursor) ให้ใหญ่ขึ้นถึง 400%


Reading Guide

เส้นช่วยในการอ่าน

จะมีเส้นปรากฏขึ้น พร้อมกับการเลื่อนลูกศรชี้ตำแหน่ง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถโฟกัสข้อความที่ต้องการอ่านได้สะดวกขึ้น

Highlight Links

เน้นการเชื่อมโยง

ช่วยเน้นและแยกส่วนของลิงค์หรือปุ่มต่างๆ ออกจาก เนื้อหาภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สามารถมองเห็นปุ่มได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Change Color

เลือกปรับชุดสี

สามารถเลือกปรับชุดสีของเว็บไซต์ได้ 4 แบบตัวอักษรและปุ่มต่างๆ มีสีเข้มคมชัด มองเห็นได้ชัดเจน

กิจกรรม

  1. หน้าแรก
  2.    >   
  3.    >   เหมันต์หรรษา สังคีตศาลาพาเพลิน
กิจกรรมปี 2564

13 ก.พ. 2564

เหมันต์หรรษา สังคีตศาลาพาเพลิน

252 ผู้เข้าชม

0

แบ่งปัน

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม

“เหมันต์หรรษา สังคีตศาลาพาเพลิน” 

โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๔

แต่งกายจีนชมโขนไทย

วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

ณ สังคีตศาลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 

รายการแสดง

  • การบรรเลงขับร้องดนตรีสากล
  • การแสดงชุด อำนวยพรปีใหม่สายใยรักไทย – จีน
  • โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด รามเกียรติทศธรรม

 

 

ค่าเข้าชมท่านละ ๒๐ บาท จำหน่ายบัตรก่อนการแสดง ๑ ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียด โทร. ๐๒ ๒๒๔ ๑๓๔๒ / ๐๒ ๒๒๑ ๓๑๗๑

วันที่สร้าง : 11 กุมภาพันธ์ 2564

0

แบ่งปัน

13 ก.พ. 2564

เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ
แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-224 1402 / 02-224 1333

โทรสาร : 02-224 7493